COVERI

Rreth nesh

Blej Mire është emri tregtar i Kompanisë “Top Trade” SH.P.K.

Kompania jonë është themeluar me qëllim të tregtimit të produkteve të ndryshme online.

Kompania është themeluar në fundin e vitit 2020.

Fokusi i kompanisë janë të gjithë qytetarët me qasje në internet.

Qëllimi i jonë është t’i përmbushim nevojat për konsum të qytetarëve me produkte të mira, me produkte të dobishme, me çmime të mira dhe me mbështetje të madhe për konsumatorët.

Ekipi i jonë është i prirë dhe i hapur për bashkëpunim në mënyrë që qëllimet tona, ose qëllimet e përbashkëta t’i realizojmë sa më lehtë