Hollësi faturimi

Porosia juaj

Produkt Nënshumë
Pasqyrë ndihmëse për këndin e vdekur (pikën qorre) 55x35mm – Lampa 65560  × 1 5.00
Nënshumë 5.00
Dërgim
Gjithsej 7.00
  • Bëni pagesën e faturës suaj direkt në llogarinë tonë bankare. Ju lutemi përdorni ID-në tuaj të Porosisë si referencë në pagesë. Porosia juaj nuk do të dërgohet derisa fondet të verifikohen që kanë arritur në llogarinë tonë.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për të përpunuar porosinë tuaj, për të mbështetur përvojën tuaj në të gjithë këtë faqe në internet dhe për qëllime të tjera të përshkruara në tonë rregulla privatësie.